חולים שאובחנו עם ספחת (פסוריאזיס) נמצאים בסיכון מוגבר לתמותה בטרם-עת, אך הסיבות לפער הזה בתמותה אינן ברורות דיין. במחקר חדש שנערך ב-University of Manchester שבאנגליה, ביקשו החוקרים לחקור האם לחולי ספחת יש סיכון מוגבר לתמותה הקשורה לאלכוהול.

במחקר מסוג עוקבת היארעות (incident cohort) של חולי ספחת בני 18 ומעלה, לקחו החוקרים נתונים מרשומות התמותה בין השנים 1998 ו-2014 של ה-Clinical Practice Research Datalink, של ה-Hospital Episode Statistics, ושל ה-Office for National Statistics. עבור כל חולה עם ספחת תואם כקבוצת השוואה עד 20 חולים אחרים ללא ספחת לפי גיל, מין, ומקום קבלת טיפול רפואי. דרך רשומות התמותה של ה-Office for National Statistics החוקרים בדקו אילו מקרי תמותה היו קשורים לאלכוהול. באמצעות מודל סיכון יחסי מדורג מסוג Cox העריכו החוקרים את יחס הסיכון הספציפי עבור תמותה הקשורה לאלכוהול, עם תיקון לפי מצב סוציו-אקונומי.

העוקבה כללה 55,537 חולי ספחת ו-854,314 חולים ללא ספחת. גיל החציון בזמן האינדקס היה 42 שנים (טווח בין-רבעוני [IQR] של 27). 408,230 מהחולים (44.9%) היו גברים. במשך מעקב חציוני של 4.4 שנים (IQR של 6.2), שיעור התמותה הקשורה לאלכוהול היה 4.8 לכל 100,000 שנות-אדם (רווח סמך 95% של 4.1-5.6; n=152) בעוקבת הספחת בהשוואה ל-2.5 לכל 100,000 (רווח סמך 95% של 2.4-2.7; n=1118) בעוקבת הביקורת. יחס הסיכון לתמותה הקשורה לאלכוהול בחולים עם ספחת היה 1.58 (רווח סמך 95% של 1.31 – 1.91), והגורמים העיקריים לתמותה הקשורה לאלכוהול היו מחלת כבד אלכוהולי (65.1%), לייפת (פיברוזיס) ושחמת הכבד (23.7%), והפרעות מנטליות והתנהגותיות עקב אלכוהול (7.9%).

לאור הממצאים החוקרים מסכמים שחולים עם ספחת נמצאים בסיכון מוגבר של כ-60% לתמותה הקשורה לאלכוהול בהשוואה לעמיתיהם באותו גיל ומין באוכלוסייה הכללית. על פניו מצב זה מהווה תואם מרכזי לפער של תמותה בטרם-עת בחולי ספחת. החוקרים מדגישים שממצאים אלו מצריכים בדיקות סקר, זיהוי וטיפול באמצעות ה-Alcohol Use Disorders Identification Testי(AUDIT-C) הן בטיפול ראשוני והן בטיפול משני בכדי לאתר צריכה ושימוש בלתי הולם באלכוהול בקרב חולים שאובחנו עם ספחת.

מקור:

Rosa Parisi, Roger T. Webb, Matthew J. Carr, Kieran J. Moriarty, C. Elise Kleyn, Christopher E. M. Griffiths, Darren M. Ashcroft. Alcohol-Related Mortality in Patients With PsoriasisA Population-Based Cohort StudyJAMA Dermatol. 2017;153(12):1256–1262. doi:10.1001/jamadermatol.2017.3225