פסוריאזיס הינו מצב כרוני שלעיתים מטופל עם טיפול טופיקלי. למטופלים יש ציפיות בנוגע למהירות השגת השיפור, אשר משפיעות על ההתמדה בטיפול. לאחרונה, נתונים קליניים בנוגע לקומבינציה קבועה של הלובטזול וטזורוטן (halobetasol and tazarotene, HP/TAZ) הוצגו. HP/TAZ נמצא כיעיל יותר מאשר מרכיבים פעילים אינדיבידואליים, עם פרופיל בטיחות צפוי.

מטרת המחקר הינה לבחון את היעילות והסבילות עם התמקדות על השבועיים הראשונים לטיפול.

לצורך כך, נערך ניסוי פאזה 2, רנדומלי, כפול-סמיות במטופלים עם פסוריאזיס מתונה-חמורה (212 מטופלים). המטופלים חולקו באופן רנדומלי (ביחס של 2:2:2:1) לקבלת HP/TAZ, מרכיבים פעילים אינדבידואליים (HP או TAZ), או גורם מעביר, פעם ביום במשך 8 שבועות. הערכת הצלחת הטיפול (שהוגדרה כשיפור בלפחות 2 דרגות מנקודת הבסיס במדד ה-IGA ומדד של 'נקי' או 'כמעט נקי'), והשפעה על הסימנים האינדיבידואליים של פסוריאזיס (אריתמה, התפתחות פלאקים והצטלקות) בנגע המטרה.

כבר לאחר שבועיים, HP/TAZ הראה עדיפות מובהקת להצלחת הטיפול (p=0.047). עד שבוע 2, 47.5% מהמטופלים היו 'קלים', 'כמעט נקי' או 'נקי' בהשוואה ל-33.3%, 16.9% ו-12.9% מהמטופלים שטופלו עם HP,יTAZ או גורם מעביר, בהתאמה. התפתחות פלאקים והצטלקות השתפרו משמעותית בהשוואה לטיפולים האחרים ואריתמה השתפרה משמעותית בהשוואה ל-TAZ. שיפורים מנקודת הבסיס בגירוד (45.6%), יובש (42.2%), צריבה (55.9%) עם HP/TAZ לאחר שבועיים היו דומים לאלו שנצפו עם HP, וטובים יותר מאלו שהושגו עם TAZי(30.8% [p=0.099],י35.4% ו-13.3%, בהתאמה).

לסיכום, הקומבינציה של HP/TAZ מספקת הקלה מהירה של סימפטומים של פסוריאזיס, עם יתרונות הן על פני HP והן על פני TAZ כבר לאחר שבועיים.

מקור: 

gold, S.L. et al. (2018) Journal of drugs in Dermatology. 17(8)