מחקרים

אשפוזים חוזרים של חולי פסוריאזיס: תדירות, גורמים ומאפיינים

מחקר זה דגם כמה אלפי אשפוזים עקב פסוריאזיס ובדק את שיעורי ומאפייני האשפוזים החוזרים של חולים אלה בכדי לאפיין גורמי החיזוי, התבניות והעלויות של מקרים אלה

31.12.2019, 17:10
מיטת אשפוז. אילוסטרציה

מחקרים קודמים הראו שקיים עומס גדול של חולים מאושפזים בגין ספחת (פסוריאזיס) בארצות הברית. מעט יותר ידוע בנוגע לאשפוזים חוזרים בבתי חולים עקב ספחת.

מטרתו של מחקר זה הייתה לקבוע את התבניות וגורמי החיזוי של שיעורי האשפוזים החוזרים בבתי חולים בגין ספחת. החוקרים ניתחו נתונים ממאגר האשפוזים החוזרים הלאומי בין השנים 2012-2014. מאגר מידע זה מהווה מדגם מייצג של אשפוזים חוזרים בבתי-חולים בארצות הברית.

מתוך 2,606 אשפוזים בגין ספחת, תועדו 216 אשפוזים חוזרים (1 או יותר) בגין ספחת (שכיחות 8.3%, רווח בר-סמך 95%, 6.6-10.0%), ו-918 אשפוזים חוזרים מכל סיבה (35.2%, 32.2-38.3%). העלות השנתית הממוצעת של האשפוז החוזר הראשון מכל סיבה הייתה כ-3.5 מיליון דולרים אמריקאיים, כאשר העלות של האשפוזים החוזרים הנוספים הייתה כ-8.3 מיליון דולרים. במודלי רגרסיה רבת-משתנים, אשפוז חוזר בגין ספחת היה קשור למספר גורמים: אשפוז למשך 6 ימים או יותר (יחס סיכונים מותאם 1.82, רווח בר-סמך 95%, 1.06-3.12), אשפוז בבית חולים לימודי (1.93, 1.13-3.31), זיהום עורי נלווה (2.13, 1.11-4.08) ואשפוז בעונת הסתיו (4.51, 2.54-8.00). עם זאת, נמצא קשר הפוך בין אשפוז חוזר בגין ספחת לבין נוכחות זיהומים אחרים (0.49, 0.26-0.92). שיעור האשפוזים החוזרים בגין ספחת עלה מ-2012 ועד 2014 (1.93, 1.26-2.93). כמגבלה של המחקר, החוקרים ציינו את היעדרם של מאפייני ספחת כחלק מהנתונים שנותחו.

החוקרים הסיקו שלמאושפזים עקב ספחת היה שיעור כולל גבוה יותר של אשפוזים חוזרים, אך שיעורים נמוכים של אשפוזים חוזרים בגין ספחת לכשעצמה. תת-אוכלוסייה של חולי ספחת שאושפזו שוב מספר פעמים, היא זאת שהייתה אחראית למרבית עלויות האשפוזים. נדרשות התערבויות עתידיות על מנת להפחית את שיעורי האשפוזים החוזרים בקרב חולי ספחת.

מקור: 

Cheng, BT, Silverberg, JI. (2019). Journal of the American Academy of Dermatology. doi: 10.1016/j.jaad.2019.10.051

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  ספחת,  אשפוזים חוזרים
תגובות