מחקרים

מעבר מפסוריאזיס לדלקת מרפקים פסוריאטית

גיל הופעת הפסוריאזיס וחומרת המחלה נמצאו קשורים לזמן בין המחלה לדלקת המפרקים

מטרת המחקר הנוכחי הייתה לזהות מאפיינים דמוגרפים ומאפיינים קליניים הקשורים לזמן שבין התחלואה בפסוריאזיס לתחלואה בדלקת מפרקים פסוריאטית.

מחקר זה היה מחקר רטרוספקטיבי מבוסס אוכלוסייה שכלל מטופלים עם היארעות של דלקת מפרקים פסוריאטית מגיל 18 ומעלה ממחוז אולמסטד, מינסוטה. מטופלים עם דלקת מפרקים פסוריאטית מוינו ל-2 קבוצות כאשר קבוצה ראשונה כללה מטופלים עם דלקת מפרקים פסוריאטית בנוסף לפסוריאזיס אשר התדרדרו בתוך שנה וקבוצה שנייה כללה מטופלים אשר היו עם פסוריאזיס לפני אבחנת מחלת הפרקים (יותר משנה). מטופלים עם דלקת מפרקים לפני קבלת אבחנה של פסוריאזיס לא נכללו במחקר זה. לאחר מכן, יצרו החוקרים מודל של רגרסיה לוגיסטית המתוקננת גיל ומגדר על מנת לבחון מהם הגורמים המקושרים לזמן שבין אבחנת שתי המחלות.

תוצאות המחקר הדגימו כי בקרב 164 מטופלים עם דלקת מפרקים פסוריאטית, ל-158 הייתה במחקר פסוריאזיס או שהייתה היסטוריה של פסוריאזיס. הגיל הממוצע שלאבחנת המחלה בעוקבה היה 46.3 (ס"ת – 12.0 שנים) ו-46% היו נשים. הזמן החציוני בין הפסוריאזיס לדלקת המפרקים הפסוריאטית עמד על 35.5 חודשים (טווח בין רבעוני – 0.8-153.4). עוד נמצא כי 64 (41%) מטופלים סבלו מפסוריאזיס באותו הזמן, בעוד ש-94 (59%) היו עם פסוריאזיס טרם דלקת המפרקים. ממודל הרגרסיה הלוגיסטית העריכו החוקרים כי גיל תחילת התסמינים של פסוריאזיס (יחס סיכויים עבור כל ירידה ב-10 שנים – 1.63; רב"ס 95% - 1.26-2.11) וחומרת הפסוריאזיס (יחס סיכונים – 3.65; רב"ס 95% - 1.18-11.32; תחלואה קלה אל מול תחלואה חמורה) היו קשורות לאבחנה של פסוריאזיס יותר משנה לפני ההיארעות של דלקת המפרקים הפסוריאטית

ממחקר מבוסס אוכלוסייה זה, עולה כי כ-60% מהמטופלים סבלו מפסוריאזיס טרם דלקת המפרקיפ הפסוריאטית, והיתר סבלו מתחלואה מקבילה. עוד נמצא כי מטופלים אשר מחלתם החלה בגיל צעיר ומטופלים עם מחלה חמורה היו בעלי סיכוי מוגבר לזמן ארוך יותר בין שתי האבחנות.

מקור:

Karmacharya P. et al. Seminars in Arthritis and Rheumatism (2021). https://doi.org/10.1016/j.semarthrit.2021.12.013

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  דלקת מפרקים פסוריאטית,  תחלואה נלווית
תגובות