מחקרים

טיפול בפסוריאזיס עם גוסלקומאב לאחר כישלון באנטי IL-17

מטופלים אשר לא הגיבו לטיפול אנטי IL-17 יכולים לחוות שיפור באמצעות טיפול עם גוסלקומאב

הציר של IL-23 ותאי Th-17 הוא שחקן מרכזי בפתוגנזה של פסוריאזיס. גוסלקומאב הוא הטיפול המאושר הראשון המכוון נגד IL-23. כמו כן, ידוע כי טיפולים המכוונים נגד IL-23 ו-IL-17 חולקים מטרה טיפולית והם כרגע נמצאו כטיפולים היעילים ביותר בפסוריאזיס. עם זאת, מידע מהעולם האמיתי על הביצועים של טיפול עם גולסקומאב במטופלים שכשלו בתגובה לטיפול עם אנטי IL-17 מאוד מצומצם.

במסגרת המחקר ערכו החוקרים ניתוח רטרוספקטיבי של תקופה בת 52 שבועות בעולם האמיתי במרכז בודד. זאת על מנת להעריך את היעילות ארוכת הטווח והבטיחות של טיפול עם גוסלקומאב במטופלים שלא הגיבו לטיפול עם אנטי IL-17.

במחקר זה נכללו 44 מטופלים (28 גברים; 63.6%) וגילם הממוצע היה 59.0 + 10.2. תוצאות המחקר הדגימו שיפור מובהק במדד ה-PASI ובשטח פני הגוף בכל מפגש במהלך תקופת המעקב (ירידת PASI מ-13.9 + 8.1 ל-0.9 + 0.7 לאחר 52 שבועות; ירידה של שטח פני גוף מ-24.3 + 19.6 ל-1.3 + 1.4; p<0.001). כמו כן, נמצא כי מדד חומרת הפסוריאזיס בציפורניים השתפר, זאת למרות שהפך מובהק רק לאחר 28 שבועות טיפול (2.9 + 6.2 בזמן הבסיס לעומת 0.9 + 1.5 לאחר 28 שבועות; p<0.05). בבחינת סיבות להפסקת הטיפול, נמצא כי רק 3 מטופלים (6.8%) הפסיקו את הטיפול עם גוסלקומאב בגלל חוסר יעילות שניוני. כמו כן, לא נרשמו אירועים של תופעות לוואי חמורות.

ממחקר זה, המדגים את נתוני העולם האמיתי, עולה כי נתוני היעילות והבטיחות של טיפול עם גוסלקומאב בפרקטיקה הקלינית דומים לאלו הקיימים בספרות. מתוך כך, ניתן להבין כי טיפול זה מהווה נשק יעיל במטופלים עם פסוריאזיס אשר ניסיון טיפול עם אנטי IL-17 נכשל בטיפולם.

מקור:

Megna M. et al. Journal of Dermatological Therapy (2022). https://doi.org/10.1080/09546634.2022.2036674

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  גוסלקומב,  IL-17
תגובות