מחקרים

שכיחות יחסית של מחלות כלי דם קטנים במוח במטופלים עם פסוריאזיס

ייתכן ומשך מחלה ארוך של פסוריאזיס יכול להשפיע על שינויים אטרופיים במוח

פסוריאזיס היא מחלה אוטואימונית סיסטמית הקשורה לשלל מצבים של תחלואה נלווית. מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Dermatology Practical & Conceptual הייתה להשוות את ההימצאות של מחלת כלי דם קטנים במוח ושינויים אטרופיים ב-MRI של מטופלים עם פסוריאזיס ביחס לפרטים בריאים.

מחקר זה היה מחקר מקרה ביקורת אשר כלל 27 מטופלים עם פסוריאזיס ו-27 פרטים בריאים אשר הופנו לבית החולים Shohada-e-Tajrish בטהרן, איראן במהלך השנים 2019-2020. במסגרת המחקר תיעדו החוקרים מידע דמוגרפי בסיסי ומידע קליני של המטופלים. לאחר מכן בוצע  MRI לכל משתתפי המחקר על מנת לבחון את ציוני האטרופיה הטמפורלית המדיאלית, אטרופיה קורטיקלית גלובלית וסולם Fazekas. לבסוף, השכיחויות היחסיות של כל פרמטר הושוו בין שתי הקבוצות.

תוצאות המחקר הראו כי לא היה הבדל מובהק בשכיחות של האטרופיה הטמפורלית המדיאלית, האטרופיה הקורטיקלית הגלובלית וסולם  Fazekasבין שתי הקבוצות. עם זאת, מגמה קלה של שכיחות גבוהה יותר של ציוני האטרופיה הטמפורלית המדיאלית, האטרופיה הקורטיקלית הגלובלית וסולם Fazekas נמצאה בקבוצת הביקורת בהשוואה לקבוצת המקרים. למרות שלא הודגם קשר מובהק בין סולם Fazekas ומשך מחלה (p=0.16), כן נמצא מתאם חיובי מובהק בין משך המחלה וציוני האטרופיה הטמפורלית המדיאלית והאטרופיה הקורטיקלית הגלובלית (p<0.001). לבסוף, לא נמצא קשר מובהק בין סטטוס ציוני האטרופיה הטמפורלית המדיאלית, האטרופיה הקורטיקלית הגלובלית וסולם  Fazekas לפרמטרים אחרים.

ממחקר זה עולה כי עלייה במשך מחלה קשורה באופן מובהק לעלייה בהיארעות של אטרופיה מוחית, דבר אשר יכול להעיד על הצורך בסקירה המכוונת למעורבות של מערכת העצבים המרכזית במטופלים עם פסוריאזיס.

מקור:

Dadkhahfar S, Gheisari M, Mahboubi-Fooladi Z, Shahidi Dadras M. The relative frequency of small vessel cerebrovascular disease and brain atrophy in MRI of patients with psoriasis. Dermatol Pract Concept. 2023;13(1):e2023043. DOI: https://doi.org/10.5826/dpc.1301a43

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  מחלת כלי דם,  כלי דם קטנים,  אטרופיה
תגובות