מחקרים

ההשפעה של טיפול אינטרנטי על תפקודי ודיכאון בפסוריאזיס

מודל בריאות מקוון נמצא כשווה ערך ביעילות לטיפול פרונטלי מבחינת תוצאי תפקוד ודיכאון

13.03.2023, 13:56

חשוב מאוד לדעת מהי ההשפעה של טיפול מקוון על תוצאי תפקוד ותוצאים פסיכולוגיים, אך עם זאת היא עדיין איננה ברורה. לכן, מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of the American Academy of Dermatology הייתה להעריך כיצד מודל בריאות חדשני מקוון, המסייע בשיתוף פעולה של מטפל-מטופל, משפיע על תפקודי ובריאות הנפש בקרב מטופלים עם פסוריאזיס ביחס לטיפול פרונטלי.

במסגרת ניסוי קליני אקראי מבוקר שארך 12 חודשים הוקצו מטופלים עם פסוריאזיס ביחס של 1:1 לקבלת טיפול מקוון או טיפול פרונטלי. את ההפרעות התפקודיות ודיכאון העריכו החוקרים בתחילת המחקר ובאינטרוולים של 3 חודשים על ידי שימוש בשאלונים EuroQol-5 Dimensions ו-Patient Health Questionnare-9.

במחקר השתתפו 296 מטופלים אשר הוקצו באופן רנדומלי לכל אחת מזרועות המחקר. תוצאות המחקר הראו כי ההבדל בין הקבוצות בשיפור ב-EuroQol Visual Analogue Scale היה -0.002 (רב״ס 95% - -2.749-2.745), הבדל אשר נפל ב-equivalence margin של 8±. מעבר לכך, נמצא כי ההבדל בין הקבוצות מבחינת שיפור כולל במדד ה-EuroQol-5 Dimensions היה 0 (רב״ס 95% - -0.003-0.003) ונפל ב-equivalence margin של 0.1±. לבסוף, נמצא כי ההבדל בין הקבוצות בשיפור הכולל ב-Patient Health Questionnare-9 היה -0.33 (רב״ס 95% - -1.20-0.55) ונפל ב-equivalence margin של 3±.

מחקר זה מוגבל בתוצאותיו בגלל הבדלים קלים בשחיקה שבין זרועות הטיפול המקוון והטיפול הפרונטלי (11% לעומת 9%), אך הבדל זה לא השפיע על התוצאים. פרט לכך, ממצאי המחקר מראים כי בקרב מטופלים עם פסוריאזיס, מודל הבריאות המקוון שווה ערך לטיפול פרונטלי בהיבט של הפחתת הפגיעה בתפקוד ובתסמיני דיכאון.

מקור:

Young PM, Chen AY, Ford AR, Cheng MY, Lane CJ, Armstrong AW. Effects of online care on functional and psychological outcomes in patients with psoriasis: A randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol. 2023 Feb;88(2):364-370. doi: 10.1016/j.jaad.2019.05.089. Epub 2019 Jun 5. PMID: 31175908.

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  דיכאון,  טיפול אינטרנטי,  תפקוד,  טלה רפואה
תגובות