מחקרים

זיהומים במטופלים עם פסוריאזיס באשפוז

טיפול ביולוגי וטיפול עם מתוטרקסט קשורים לסיכון נמוך יותר לזיהומים

מחלת הפסוריאזיס והטיפולים במחלה יכולים לחשוף את המטופלים לשלל זיהומים. זיהומים אלה נחשבים לאחד הסיבוכים המשמעותיים באוכלוסייה זו. לכן, מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Dermatology Practical & Conceptual ניסו החוקרים להעריך את ההימצאות של זיהומים בקרב מטופלים עם פסוריאזיס שאושפזו בבית חולים וכן את הקשר בין ההימצאות לבין טיפולים סיסטמיים וטיפולים ביולוגיים.

במחקר נכללו כל המטופלים עם פסוריאזיס שאושפזו בין 2018 ו-2020 בבית החולי Razi בטהרן, איראן. במסגרת המחקר תועדו ונותחו כל מקרי הזיהומים באוכלוסיית המחקר.

במהלך המחקר נכללו 516 מטופלים ותועדו 25 סוגים שונים של זיהומים ב-111 מטופלים. תוצאות המחקר הראו כי הזיהום השכיח ביותר היה פרינגיטיס וצלוליטיס, ואחריו קנדידה בפה, זיהומים בדרכי השתן, צינון, חום ללא מקור ידוע ודלקת ריאות. מעבר לכך, נמצא קשר מובהק בין זיהומים במקרב משתתפי המחקר ומין נקבי ופוסטולר פסוריאזיס. בנוסף, בקרב מטופלים אשר קיבלו טיפול עם פרדניזולון נרשם סיכון מוגבר לזיהומים, בעוד שבקרב מטופלים אשר קיבלו טיפול עם מתוטרקסט או אינפליקסימאב נרשם דווקא סיכון נמוך יותר לזיהומים.

ממחקר זה עולה כי כ-21.5% מהמטופלים עם פסוריאזיס במחקר חוו לפחות אפיזודה אחת של זיהום. מכך עולה כי ההימצאות של זיהומים באוכלוסייה זו איננה נמוכה. מעבר לכך, נמצא כי שימוש בסטרואידים סיסטמיים היה קשור לסיכון מוגבר לזיהומים בעוד שטיפול עם מתוטרקסט או אינפליקסימאב נמצא דווקא קשור לסיכון נמוך יותר לזיהומים.

מקור:

Zaredar N, Mhamoudi H, Soori T, et al. Infections In Hospitalized Patients With Psoriasis In A Skin Referral Hospital. Dermatol Pract Concept. 2023;13(1):e2023027. DOI: https://doi.org/10.5826/dpc.1301a27

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  זיהומים,  טיפול ביולוגי,  פרדניזולון,  מתוטרקסט
תגובות