מחקרים

חיפוש באינטרנט ופערי מידע הקשורים לפוסטולר פסוריאזיס מפושטת

אופי המידע הבריאותי ברשת הקשור לפוסטולר פסוריאזיס מפושטת יוצר פערי מידע וטיפול

מידע רפואי. אילוסטרציה

פוסטולר פסוריאזיס מפושטת היא מחלה רב-מערכתית ולה תופעות לוואי אשר יכולות להיות מסכנות חיים. ככל שמטופלים מחפשים יותר מידע ברשת, וככל שהתוכן לגבי פוסטולר פסוריאזיס מפושטת משתנה, איכות המידע ברשת הופכת להיות חשובה יותר ויותר. לכן, מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Experimental Dermatology הייתה לבחון את האיכות ואת יכולת ההבנה והקריאה של מידע ברשת הקשור לפסוטולר פסוריאזיס מפושטת.

בדומה למחקרים קודמים אשר. העריכו איכות של מידע על בריאות ברשת, גם במחקר זה בחנו החוקרים 5 מונחי חיפוש של פוסטולר פסוריאזיס שמהם 3 הם מונחים רפואיים ו-2 בשפת העם. עבור כל מונח חיפוש, העריכו החוקרים את התוצאות בהתאם להכרה של HONcode, ניתוח DISCERN ומספר אינדקסים קריאים.

מתוך 500 אתרים שהוערכו במסגרת המחקר, 84 (16.8%) היו מוכרים באופן רשמי על ידי HONcode. תוצאות המחקר הראו כי תוצאות ה-DISCERN הממוצעות של כל האתרים היו 74.9% ו-38.6% עבור מדורי מהימנות וטיפול, בהתאמה, מה שמצביע על פערים בין יכולת ההבנה למהימנות מידע בריאותי הקשור לפוסטולר פסוריאזיס מפושטת. בנוסף, נמצא כי רק 4 מתוך 100 אתרים (4%) שנותחו עבור יכולת הקריאה שלהם הוצגו ברמה 6 של המלצות ה-NIH. לבסוף נמצא כי אתרים אקדמיים היו מסובכים יותר לקריאה באופן מובהק בהשוואה לאתרים ממשלתיים.

ממצאי המחקר מראים כי ישנה העמקה של פערי מידע הקשור לפוסטולר פסוריאזיס ברשת, בעיקר בקרב מטופלים עם אוריינות בריאות נמוכה, אשר בין כה נמצאים בסיכון מוגבר לא לקבל טיפול רפואי בזמן.

מקור:

Malik, R, Chen, J, Lau, C, Sandoval, A, Nambudiri, VE. Generalized pustular psoriasis: Quality and readability of online health information. Exp Dermatol. 2023; 00: 1- 5. doi:10.1111/exd.14775

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  פסוריאזיס פוסטולרית,  פערי מידע,  מנוע חיפוש,  אוריינות בריאותית
תגובות