מחקרים

תפיסת מטופלים עם פסוריאזיס לגבי הפחתת מינון של טיפול ביולוגי

מענה לחששות של מטופלים עם פסוריאזיס ושיתופם בקבלת החלטות הם חשובים לפני הפחתת מינון של טיפול

הפחתת מינונים של טיפולים ביולוגיים בקרב מטופלים עם פסוריאזיס יכולה לסייע לשימוש יעיל יותר בתרופות יקרות. מעבר לכך, ראיות הקשורות לדעות של מטופלים עם פסוריאזיס לגבי הפחתת מינון של טיפול ביולוגי הן מעטות. לכן, מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Archives of Dermatological Research הייתה לחקור את התפישה של מטופלים לגבי הפחתת מינון של טיפול ביולוגי לפסוריאזיס.

המחקר היה מחקר איכותי אשר במסגרתו ערכו החוקרים ראיון חצי מובנה עם 15 מטופלים עם פסוריאזיס בעלי מאפיינים שונים וחוויות טיפול שונות. את הראיונות ניתחו החוקרים על ידי ניתוח תמטי אינדוקטיבי.

תוצאות המחקר הראו כי היתרונות של הפחתת מינון של טיפולים ביולוגיים בעיני המטופלים כללו מזעור השימוש בתרופה, הפחתת תופעות הלוואי והפחתת עלויות הבריאות של המערכת. מעבר לכך, דיווחו מטופלים כי חוו השפעה גדולה על מחלת הפסוריאזיס שלהם, והם הביעו דאגות לגבי אובדן השליטה על המחלה עם הפחתת המינון הטיפולי. מצבים מקדימים שדווחו על ידי מטופלים כללו גישה מהירה לטיפול בעת התלקחות ומעקב נאות אחר מצב פעילות המחלה. כמו כן, לפי המטופלים שרואיינו, חשוב שתהיה להם תחושת בטחון עם ההשפעות של הפחתת מינון והם צריכים להסכים לשינוי הטיפול היעיל שהם מקבלים. יתרה מכך, גרסו המטופלים כי מתן מענה לגבי צרכין ומעורבות בקבלת החלטות הם מאוד חשובים.

לסיכום, מתן מענה לחששות של מטופלים, אספקת מידע לגבי צרכיהם, מתן של אפשרות להמשך הטיפול עם מינון סטנדרטי ומעורבות מטופלים בתהליך קבלת ההחלטות הם גורמים החשובים למטופלים עם פסוריאזיס לפני הפחתת מינון של טיפול ביולוגי.

מקור:

van der Schoot, L.S., Verhoef, L.M., van Ee, I. et al. Patients’ perspectives towards biologic dose reduction in psoriasis: a qualitative study. Arch Dermatol Res (2023). https://doi.org/10.1007/s00403-023-02566-w

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  טיפול ביולוגי,  הפחתת מינון,  קבלת החלטות
תגובות