מחקרים

חשיפה לטיפול ביולוגי לפני ואחרי הריון במטופלות עם פסוריאזיס

שיעורי ההיארעות של תוצאי הריון שליליים לא משתנים עקב קבלת טיפול ביולוגי במהלך ההריון

06.07.2023, 13:56
בדיקות וייעוץ בהריון. אילוסטרציה

טיפולים ביולוגיים שינו את הניהול של פנוטיפים חמורים של פסוריאזיס והם לרוב נרשמים לנשים בגילאים של נשיאת הריונות. עם זאת, חסר מידע לגבי הבטיחות של טיפולים ביולוגיים במהלך תקופת ההריון. לכן, מטרות סקירת הספרות וניתוח העל שפורסמו בכתב העת Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology היו לתאר את המאפיינים ותוצאי הריון של נשים עם פסוריאזיס שנחשפו לטיפולים ביולוגיים בטווח של 3 חודשים לפני או במהלך הריון ולהעריך את ההימצאות המאוגמת של הפלות ספונטניות, אלקטיביות ושלמות ושל מלפורמציות מולדות בעוברים של נשים אלה.

במסגרת סקירת הספרות השיטתית ביצעו החוקרים חיפוש במאגרי המידע PubMed, Embase, Scopus ו-Web of Science עד ה-14 באפריל 2022. לא הוטלו מגבלות על גדלי מדגם או תאריכי פרסום. כמו כן, ביצוע הסקירה תאם את הקווים המנחים של PRISMA ו-2 סוקרים בלתי תלויים העריכו ניסויים קליניים מבוקרים ומחקרים לא מבוקרים אשר דיווחו על תוצאי הריון בקרב נשים שנחשפו לטיפולים ביולוגיים לפסוריאזיס במהלך התקופה שלפני ההריון ובתקופת ההריון. מחקרים שהתמקדו במחלות ראומטולוגיות, מחלות של דרכי העיכול ומחלות דלקתיות של מערכת החיסון לא נכללו. ללא קשר להטורגניות של המידע, כדי להעריך את אומדי ההימצאות המאוגמת השתמשו החוקרים במודל אפקט אקראי.

במחקר נכללו 51 מחקרים תצפיתיים שכללו 739 הריונות בהם אירעה חשיפה לטיפולים ביולוגיים שאושרו לשימוש בפסוריאזיס. תוצאות המחקר הראו כי שימוש בטיפולים ביולוגיים לרוב היה מוגבל לטרימסטר הראשון (70.4%) וכי הטיפול השכיח ביותר היה עם אוסטקינומאב (36.0%). שיעור אובדני ההריון עמד על 15.3% (רב״ס 95% - 12.7-18.0%) ואילו הפסקות ההריון על 10.8% (רב״ס 95% - 7.7-14.3%). מלפורמציות מולדות אירעו בכ-3.0% (רב״ס 95% - 1.6-4.8%) מלידות החי בהן האימהות נחשפו לטיפולים ביולוגיים במהלך ההריון.

ממצאי המחקר מראים כי חשיפה לטיפולים ביולוגיים לפסוריאזיס במהלך ההריון או הכניסה להריון ככל הנראה לא קשורה לסיכון מוגבר להפלה, הפסקות הריון או מלפורמציות מולדות, שכן שיעורי ההיראות דומים לאלה הקיימים באוכלוסייה הכללית. מכך עולה כי שימוש בטיפולים ביולוגיים הוא כנראה בטוח ובעל סיכון מקובל לעוברים וילודים.

מקור:

Sánchez-García, V, Hernández-Quiles, R, de-Miguel-Balsa, E, Giménez-Richarte, Á, Ramos-Rincón, JM, Belinchón-Romero, I. Exposure to biologic therapy before and during pregnancy in patients with psoriasis: Systematic review and meta-analysis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023; 00: 1– 20. https://doi.org/10.1111/jdv.19238

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  הריון,  טיפול ביולוגי,  אם ועובר
תגובות