מחקרים

היעילות של טיפול עם גוסלקומאב בפסוריאזיס

טיפול מוקדם יותר עם גוסלקומאב יכול להביא לשיפור בתוצאים הקליניים של מטופלים עם פסוריאזיס

18.07.2023, 12:37

גוסלקומאב הוא מעכב של IL-23 אשר נמצא כבר כטיפול יעיל למטופלים עם פסוריאזיס. מטרת המחקר שממצאיו תוארו בכתב העת Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology הייתה להעריך את ההשפעה של התערבות מוקדמת עם גוסלקומאב על התגובה הקלינית לאחר טיפול בן 28 שבועות בקרב מטופלים עם פלאק פסוריאזיס בינונית עד חמורה. בנוסף, ניסו החוקרים לבחון את המתאם בין התגובה הקלינית ומידע לגבי משך המחלה ומידע של סמנים ביולוגיים בסרום של מטופלים.

ניסוי ה-GUIDE הוא ניסוי קליני מבוקר פאזה 3b, כפול סמיות ורב מרכזי בו בוצעה הקצאה אקראית לפי תבנית במקביל של מבוגרים עם פלאק פסוריאזיס בינונית עד חמורה. בחלקו הראשון של הניסוי קיבלו מטופלים עם משך מחלה קצר (שנתיים ומטה) או מטופלים עם משך מחלה ארוך (מעל שנתיים) טיפול עם 100 מ״ג גוסלקומאב בשבועות 0, 4, 12, 20 ו-28. מטופלים אשר השיגו תגובה עורית מלאה בין שבועות 20-28 הוגדרה כסופר-מגיבים. באמצעות רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית ניתחו החוקרים את הקשר שבין גורמים בתחילת המחקר והסיכוי להיות סופר-מגיב. את הקשר שבין תגובה קלינית, משך מחלה וסמנים ביולוגיים בסרום העריכו החוקרים בשבועות 0 ו-4.

במחקר נכללו 880 מטופלים שמתוכם 40.6% היו עם משך מחלה קצר ואילו 59.4% היו עם משך מחלה ארוך. תוצאות המחקר הראו כי יותר מטופלים עם משך מחלה קצר השיגו תגובת PASI השווה ל-0 בשבוע 28 בהשוואה למטופלים עם משך מחלה ארוך (51.8% לעומת 39.4%). כמו כן, נמצא כי בקרב מטופלים עם משך מחלה קצר יותר היה שיעור גבוה יותר של סופר-מגיבים (43.7% לעומת 28.1%; סך של 34.4% בשתי הקבוצות) בשבוע 28. עוד נמצא כי מטופלים עם משך מחלה קצר יותר השיגו תגובת PASI השוואה ל-0 מהר יותר לעומת מטופלים עם משך מחלה ארוך יותר (חציון 141 לעומת 200 ימים). משך מחלה ושימוש בטיפולים ביולוגיים קודמים נמצאו כגורמים המשפיעים ביותר על היות המשתתפים סופר-מגיבים, כאשר לא נמצא קשר חזק בקרב משתנים בלתי תלויים אלה. עוד נמצא כי בתחילת המחקר, לא היו הבדלים מובהקים בסמנים הביולוגיים בסרום, שכללו את IL-17A, IL-17F, IL-22 ו-b-defensin 2, בין מטופלים עם משך מחלה קצר ומשך מחלה ארוך או בין סופר-מגיבים לאלה שאינם סופר-מגיבים. לבסוף, נמצא כי טיפול עם גוסלקומאב הביא לירידה מהירה ברמות של אותם סמני דלקת סיסטמית בכל קבוצות המחקר בשבוע 4 וכי הטיפול הוא נסבל.

מניסוי ה-GUIDE עולה כי טיפול עם גוסלקומאב הוא יעיל בכל תתי אוכלוסיות המחקר הן מבחינת התגובה העורית והן ברמה הסיסטמית. כמו כן נמצא כי פרופורציית הסופר-מגיבים הייתה גבוהה יותר בקרב מטופלים עם משך מחלה קצר יותר לעומת אלה עם משך מחלה ארוך יותר, ומכך עולה אפשרות לפיה התערבות מוקדמת יכולה לשפר תוצאים קליניים של הטיפול.

מקור:

Schäkel, K., Reich, K., Asadullah, K., Pinter, A., Jullien, D., Weisenseel, P., Paul, C., Gomez, M., Wegner, S., Personke, Y., Kreimendahl, F., Chen, Y., Angsana, J., Leung, M.W.L. and Eyerich, K. (2023), Early disease intervention with guselkumab in psoriasis leads to a higher rate of stable complete skin clearance (‘clinical super response’): Week 28 results from the ongoing phase IIIb randomized, double-blind, parallel-group, GUIDE study. J Eur Acad Dermatol Venereol. Accepted Author Manuscript. https://doi.org/10.1111/jdv.19236

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  גוסלקומב,  PASI,  משך מחלה,  סופר
תגובות