מחקרים

התמדה ויעילות של טיפול עם גוסלקומאב בחולי פלאק-פסוריאזיס

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי לגוסלקומאב שיעורי התמדה גבוהים בקליניקה, וזאת עם יעילות ובטיחות מוכחים

25.12.2023, 17:36
פסוריאזיס (אילוסטרציה)
פסוריאזיס (אילוסטרציה)

גוסלקומאב הינו נוגדן מונוקלונלי, החוסם את מסלול IL-23 עם יעילות וסבילות מוכחות בפסוריאזיס פלאק בינוני-חמור. במסגרת מחקר SPRING, מחקר פאזה IV אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת JEADV, ביקשו החוקרים להעריך את ההתמדה, היעילות והבטיחות של גוסלקומאב, בחולים עם פסוריאזיס בינוני-חמור בפרקטיקה קלינית בספרד (עולם אמיתי).

מחקר זה בוצע במתכונת רטרוספקטיבית ולא התערבותית. המחקר כלל מידע בדבר חולי פסוריאזיס פלאק בדרגה בינונית-חמורה, אשר החלו טיפול עם גוסלקומאב תחת ליווי קליני לפחות 12 חודשים מההצטרפות למחקר. התוצא העיקרי של מחקר זה היה התמדה בלקיחת הטיפול (אי-התמדה: הפסקה או הפסקה ≥90 ימים). היעילות הוערכה באמצעות מדדי PASIי(Psoriasis Area Severity Index) ו-IGAי(Investigator Global Assessment). מדד איכות חיים דרמטולוגית (Dermatology Life Quality Index - DLQI) ובטיחות הוערכו אף הם. המחקר הנוכחי כלל סך של 284 נבדקים (ספטמבר 2020-יוני 2021).

תוצאות המחקר הדגימו כי ההסתברות להתמדה של שנה עמדה על 89.6% (86.1-93.3%). ההסתברות לשנה של התמדה חושבה גם על פי טיפול ביולוגי קודם, כך שבחולים נאיביים לטפול ביולוגי קודם עמד אחוז ההתמדה על 90.3% ובקרב אלו אשר טופלו לפני כן עם טיפול ביולוגי,  89.5%. בנוסף, חולים סווגו גם על סמך תדירות מתן הטיפול. ההסתברות לשנה התמדה הייתה 91.9% בחולים שקיבלו גוסלקומאב לפי הנחיות הבסיסי לשימוש בתרופה ו-89.3% בחולים עם מרווחי מתן ארוכים יותר. לאחר שנה אחת, PASI 90 הושג בקרב 56.4% מהמטופלים, תגובת IGA 0/1 ו-BSAי<3% הושגו בידי 65.5% ו-77.8% מהחולים, בהתאמה. בקרב 65.8% מהנבדקים נצפה הבדל קליני מינימלי מובהק (>4- נקודות) בציון DLQI לאחר שנה אחת. 26 תופעות לוואי (4 מהן חמורות) דווחו ב-16 חולים.

מתוצאות מחקר זה עולה כי לגוסלקומאב שיעורי התמדה גבוהים בקליניקה, ללא תלות בקבלת טיפול ביולוגי קודם ובשינוי בתדירות הטיפול. יעילות ובטיחות הטיפול תואמים לנתונים שפורסמו בעבר.

מקור:

Puig L, Daudén E, Cuervas-Mons M, Novella C, Guisado C. Persistence and effectiveness of guselkumab treatment in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis in a non-interventional real-world setting: The SPRING study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023; 00: 1–11. https://doi.org/10.1111/jdv.19403

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  גוסלקומב,  PASI,  טיפול ביולוגי
תגובות